ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU

Naše firma je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL.

Co se starými spotřebiči?

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech (sběrné dvory), kde budou přijata zdarma.

Při nákupu nového elektrospotřebiče Vám naše firma zajistí bezplatný odvoz starého přístroje a jeho následnou ekologickou likvidaci v rámci ASEKOL. Podrobné informace na www.asekol.cz.